Close

Postal

Nalco Nagar MDG Sub Post Office

Pin - 759145


Phone : 06760-220262

Neheru Satabdi Nagar(Bharatpur) Sub Post Office

Pin - 759146


Phone : 06760-261869

Pallahara Sub Post Office

Pin - 759119


Phone : 06765-279226

PTC Angul Sub Post Office

Pin - 759123


Phone : 06760-232599

Rajakishore Nagar Sub Post Office

Pin - 759126


Phone : 06763-257069

Rengali Dam Site Sub Post Office

Pin - 759105


Phone : 06760-277238

Samal Barrage Township Sub Post Office

Pin - 759037


Phone : 06760-266356

Talcher MDG Sub Post Office

Pin - 759100


Phone : 06760-240258

Talcher Thermal Sub Post Office

Pin - 759101


Phone : 06760-249048

Talcher Town Sub Post Office

Pin - 759107


Phone : 06760-240207