ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ |

ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ |

16/09/2021 16/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (213 KB)
ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ |

ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ |

09/09/2021 09/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା (BSKY) ଅନୁଗୋଳ

ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା (BSKY) ଅନୁଗୋଳ

02/09/2021 02/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (560 KB)
ଡିଏମଏଫ ଅନୁଗୋଳ ଅଧୀନରେ ଏପିସି  ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଇଁ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ଚୟନର ଅଗ୍ରଗତି |

ଡିଏମଏଫ ଅନୁଗୋଳ ଅଧୀନରେ ଏପିସି  ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଇଁ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ଚୟନର ଅଗ୍ରଗତି |

15/07/2021 15/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (486 KB)
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏପିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ |

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏପିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ |

07/07/2021 07/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏନ.ଜି.ଓ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ |

ଡିଏମଏଫ୍, ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଏପିସି) ର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏନ.ଜି.ଓ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ |

06/07/2021 07/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (626 KB)