ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବାଦ/ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର

ସମ୍ବାଦ/ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳରୁ ୬୩୬ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୬୩୬ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

14/05/2021 14/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (797 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୬୦୩ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୬୦୩ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

13/05/2021 13/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (793 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୧୦ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୧୦ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

12/05/2021 12/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (935 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୨୮ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୨୮ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

11/05/2021 11/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (837 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୪୯୭ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୪୯୭ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

10/05/2021 10/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (911 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୪୨୭ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୪୨୭ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

09/05/2021 09/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (841 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୬୯ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୬୯ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

08/05/2021 08/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (853 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୮୦ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୮୦ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

07/05/2021 07/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (199 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୩୨ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୫୩୨ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

06/05/2021 06/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (963 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୩୮୮ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୩୮୮ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

05/05/2021 05/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (145 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର