ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବାଦ/ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର

ସମ୍ବାଦ/ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୧ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୧ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

22/01/2021 22/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (528 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୪ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

ଅନୁଗୋଳରୁ ୪ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

21/01/2021 21/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (550 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୯ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

ଅନୁଗୋଳରୁ ୯ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

20/01/2021 20/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (427 KB)
ଜାତୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ବାହାରିଲା ସଚେତନତା ରଥ ।

ଜାତୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ବାହାରିଲା ସଚେତନତା ରଥ ।

19/01/2021 19/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (788 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୫ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ଅନୁଗୋଳରୁ ୫ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

18/01/2021 18/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (837 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୯ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

ଅନୁଗୋଳରୁ ୯ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

18/01/2021 18/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (422 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୫ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୫ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

16/01/2021 16/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (288 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୬ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୬ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

15/01/2021 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (833 KB)
ଅନୁଗୋଳରୁ ୨୬ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

ଅନୁଗୋଳରୁ ୨୬ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ।

15/01/2021 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (561 KB)
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ.

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ.

15/01/2021 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (967 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର