ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝରାବେରେଣି (କଣିହାଁ ବ୍ଲକ) ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି (ପାଲଲହଡା ବ୍ଲକ) ରେ ଖାଲିଥିବା କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ –ତଥା- ହିସାବ ରକ୍ଷକ (ଚୁକ୍ତି ଭିଭିକ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝରାବେରେଣି (କଣିହାଁ ବ୍ଲକ) ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି (ପାଲଲହଡା ବ୍ଲକ) ରେ ଖାଲିଥିବା କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ –ତଥା- ହିସାବ ରକ୍ଷକ (ଚୁକ୍ତି ଭିଭିକ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଉଅଛି ।

10/05/2021 31/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

29/04/2021 26/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟର କ୍ୟାଡର ରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ (OSD) ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ SFS/SFI/SSFI ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ |

28/04/2021 26/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର