ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ,ଅନୁଗୋଳ ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା -୫୪ ତା: ୦୪-୦୧-୨୦୨୦ ସମ୍ବଦ୍ଧୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ,ଅନୁଗୋଳ ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା -୫୪ ତା: ୦୪-୦୧-୨୦୨୦ ସମ୍ବଦ୍ଧୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

17/01/2020 22/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (696 KB)
ଆଦର୍ଶ ନିଲାମ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ଓଡିଶା ସରକାର । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ/ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳ ।

ଆଦର୍ଶ ନିଲାମ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ଓଡିଶା ସରକାର । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ/ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଅନୁଗୋଳ ।

16/01/2020 21/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଷଷ୍ଠ ଏମ.ଆଇ. ସେନସସ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ଷଷ୍ଠ ଏମ.ଆଇ. ସେନସସ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

10/01/2020 20/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ, ଅନୁଗୋଳର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା -୫୦/ଇ, ତା ୦୪.୦୧.୨୦୨୦

ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ, ଅନୁଗୋଳର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା -୫୦/ଇ, ତା ୦୪.୦୧.୨୦୨୦

07/01/2020 20/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (774 KB)
ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ-୨, ୨୦୨୦ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ପ୍ରଗତିପତ୍ର ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ-୨, ୨୦୨୦ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ପ୍ରଗତିପତ୍ର ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

06/01/2020 22/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର