ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଂ ୬୭୪୫ ତାରିଖ-୨୯.୦୬.୨୦୨୨ ଡ଼ି.ଇ.ଓ , ଅନୁଗୋଳ ।

ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଂ ୬୭୪୫ ତାରିଖ-୨୯.୦୬.୨୦୨୨ ଡ଼ି.ଇ.ଓ , ଅନୁଗୋଳ ।

02/07/2022 22/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଂ ୧୦୬୧ ତାରିଖ-୩୦.୦୬.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ , ଅନୁଗୋଳ ।

ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଂ ୧୦୬୧ ତାରିଖ-୩୦.୦୬.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ , ଅନୁଗୋଳ ।

30/06/2022 08/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (712 KB)
ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ବୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି(ଦିଶା) ବୈଠକ । ରେଳ ଲାଇନ୍ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ।

ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ବୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି(ଦିଶା) ବୈଠକ । ରେଳ ଲାଇନ୍ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ।

30/06/2022 30/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଂ 2410 ତାରିଖ-23.06.2022 ତାଳଚେର ମୁନିସିପାଲିଟି |

ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଂ 2410 ତାରିଖ-23.06.2022 ତାଳଚେର ମୁନିସିପାଲିଟି |

23/06/2022 04/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (611 KB)
ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା: ୨୦୨୨ ତା: ୨୨.୦୬.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ, OSCSC ଲିମିଟେଡ୍, ବିଜ୍ଞାପନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର, ଅନୁଗୋଳ|

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା: ୨୦୨୨ ତା: ୨୨.୦୬.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ, OSCSC ଲିମିଟେଡ୍, ବିଜ୍ଞାପନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର, ଅନୁଗୋଳ|

23/06/2022 04/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (275 KB)
ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନଂ: ୨୩୯୧ ତା: ୨୨/୦୬/୨୦୨୨ ମୁନିସିପାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫିସ୍, ତାଳଚେର |

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନଂ: ୨୩୯୧ ତା: ୨୨/୦୬/୨୦୨୨ ମୁନିସିପାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫିସ୍, ତାଳଚେର |

22/06/2022 05/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲେଟ ଶକ୍ତି FY-2022-23 ଅଧୀନରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ WSHG / WSHG ଫେଡେରେସନ୍, ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲେଟ ଶକ୍ତି FY-2022-23 ଅଧୀନରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ WSHG / WSHG ଫେଡେରେସନ୍, ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

21/06/2022 05/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (450 KB) Millet Mission (742 KB) Joint guideline issued to Collectors (1) (2 MB)
ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା:୧୫୨୯ ତା:୨୦.୦୬.୨୦୨୨ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ଅନୁଗୋଳ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା:୧୫୨୯ ତା:୨୦.୦୬.୨୦୨୨ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ଅନୁଗୋଳ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

21/06/2022 05/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର