MGNREGA ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

MGNREGA ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
MGNREGA ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

MGNREGA ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

08/02/2019 08/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (539 KB)