ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

DSWO, ଅନୁଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

DSWO, ଅନୁଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
DSWO, ଅନୁଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

DSWO, ଅନୁଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

24/05/2023 03/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (163 KB)