ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡ଼ିଏମଏଫ ଅନୁଗୋଳ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ବେସ ଲାଇନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ସର୍ଭେ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଡ଼ିଏମଏଫ ଅନୁଗୋଳ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ବେସ ଲାଇନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ସର୍ଭେ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଡ଼ିଏମଏଫ ଅନୁଗୋଳ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ବେସ ଲାଇନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ସର୍ଭେ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଡ଼ିଏମଏଫ ଅନୁଗୋଳ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ବେସ ଲାଇନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ସର୍ଭେ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

28/10/2021 10/11/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (368 KB) EoI No. 953 (5 MB)