ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସି.ଡି.ଏମ. & ପି.ଏଚ.ଓ., ଅନୁଗୋଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରାମେଡିକ୍ସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବେତନ ଆଧାରରେ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି ।

ସି.ଡି.ଏମ. & ପି.ଏଚ.ଓ., ଅନୁଗୋଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରାମେଡିକ୍ସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବେତନ ଆଧାରରେ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ସି.ଡି.ଏମ. & ପି.ଏଚ.ଓ., ଅନୁଗୋଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରାମେଡିକ୍ସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବେତନ ଆଧାରରେ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି ।

ସି.ଡି.ଏମ. & ପି.ଏଚ.ଓ., ଅନୁଗୋଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରାମେଡିକ୍ସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବେତନ ଆଧାରରେ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି ।

27/03/2020 30/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)