ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସିନ୍ଦିରୀସାହି (ମିନି ) , ଗ୍ରା.ପ – ବଡ କନ୍ତକୁଳ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ସିନ୍ଦିରୀସାହି (ମିନି ) , ଗ୍ରା.ପ – ବଡ କନ୍ତକୁଳ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ସିନ୍ଦିରୀସାହି (ମିନି ) , ଗ୍ରା.ପ – ବଡ କନ୍ତକୁଳ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ସିନ୍ଦିରୀସାହି (ମିନି ) , ଗ୍ରା.ପ – ବଡ କନ୍ତକୁଳ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

01/09/2020 09/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (777 KB)