ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସାଇଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍କଶେଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ସାଇଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍କଶେଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ସାଇଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍କଶେଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ସାଇଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍କଶେଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

06/03/2020 21/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (360 KB)