ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରେଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୪, ଗ୍ରା.ପ –ରେଙ୍ଗାଳୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ରେଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୪, ଗ୍ରା.ପ –ରେଙ୍ଗାଳୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ରେଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୪, ଗ୍ରା.ପ –ରେଙ୍ଗାଳୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ରେଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୪, ଗ୍ରା.ପ –ରେଙ୍ଗାଳୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

10/09/2020 24/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (522 KB)