ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମହାନଦୀ କୋଲ ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡର ୧୧ ତମ ଥଇଥାନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉନ୍ନୟନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଆର.ପି.ଡ଼ି.ଏ .ସି ) ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ମହାନଦୀ କୋଲ ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡର ୧୧ ତମ ଥଇଥାନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉନ୍ନୟନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଆର.ପି.ଡ଼ି.ଏ .ସି ) ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ମହାନଦୀ କୋଲ ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡର ୧୧ ତମ ଥଇଥାନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉନ୍ନୟନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଆର.ପି.ଡ଼ି.ଏ .ସି ) ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ମହାନଦୀ କୋଲ ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡର ୧୧ ତମ ଥଇଥାନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉନ୍ନୟନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଆର.ପି.ଡ଼ି.ଏ .ସି ) ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

14/02/2020 14/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)