ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

04/01/2020 13/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (476 KB)