ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

 ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ | (ଅନୁଗୋଳ ରାଜ୍ୟକର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ  )

 ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ | (ଅନୁଗୋଳ ରାଜ୍ୟକର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ  )
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
 ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ | (ଅନୁଗୋଳ ରାଜ୍ୟକର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ  )

ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ | (ଅନୁଗୋଳ ରାଜ୍ୟକର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ  )

31/08/2021 13/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)