ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବ୍ଲକ୍ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସିଡିପିଓ ଅଫିସ୍ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ବ୍ଲକ୍ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସିଡିପିଓ ଅଫିସ୍ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ବ୍ଲକ୍ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସିଡିପିଓ ଅଫିସ୍ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ବ୍ଲକ୍ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସିଡିପିଓ ଅଫିସ୍ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

14/09/2020 21/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (424 KB)