ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ (ତା ୧୨.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ଠାରୁ ୨୩.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) ନାଲକୋନଗର ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା “ଆଞ୍ଚିଳିକ ସରସ ମେଳା” ରେ ପ୍ରଚାର , ଟେଣ୍ଟେଜ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ (ତା ୧୨.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ଠାରୁ ୨୩.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) ନାଲକୋନଗର ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା “ଆଞ୍ଚିଳିକ ସରସ ମେଳା” ରେ ପ୍ରଚାର , ଟେଣ୍ଟେଜ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ (ତା ୧୨.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ଠାରୁ ୨୩.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) ନାଲକୋନଗର ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା “ଆଞ୍ଚିଳିକ ସରସ ମେଳା” ରେ ପ୍ରଚାର , ଟେଣ୍ଟେଜ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ (ତା ୧୨.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ଠାରୁ ୨୩.୦୯.୨୦୧୮ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) ନାଲକୋନଗର ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା “ଆଞ୍ଚିଳିକ ସରସ ମେଳା” ରେ ପ୍ରଚାର , ଟେଣ୍ଟେଜ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

10/08/2018 21/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (575 KB)