ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଦିନିକିଆ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆଭିମୁଖୀକରଣ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଦିନିକିଆ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆଭିମୁଖୀକରଣ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଦିନିକିଆ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆଭିମୁଖୀକରଣ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଦିନିକିଆ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆଭିମୁଖୀକରଣ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

19/08/2019 20/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (644 KB)