ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବନାମିରା ରେ ପିଏଚସି (ଏନ) ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟେଣ୍ଡର)

ବନାମିରା ରେ ପିଏଚସି (ଏନ) ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟେଣ୍ଡର)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ବନାମିରା ରେ ପିଏଚସି (ଏନ) ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟେଣ୍ଡର)

ବନାମିରା ରେ ପିଏଚସି (ଏନ) ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | (କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟେଣ୍ଡର)

23/06/2021 13/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (562 KB)