ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମୁହ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମୁହ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମୁହ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମୁହ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

21/06/2019 21/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)