ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପାଲଲହରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୫ ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ପାଲଲହରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୫ ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପାଲଲହରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୫ ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ପାଲଲହରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୫ ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

23/07/2020 06/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)