ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନାରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୨୩୬୧/ତା ୧୫.୧୨.୨୦୧୮ କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନାରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୨୩୬୧/ତା ୧୫.୧୨.୨୦୧୮ କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନାରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୨୩୬୧/ତା ୧୫.୧୨.୨୦୧୮ କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନାରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା-୨୩୬୧/ତା ୧୫.୧୨.୨୦୧୮ କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

21/02/2019 27/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)