ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର, ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚିଠି ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।

ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର, ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚିଠି ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର, ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚିଠି ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।

ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର, ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚିଠି ଏ .ଆର.ଟି ସେଣ୍ଟର, ଡି.ଏଚ.ଏଚ , ଅନୁଗୋଳ ।

12/03/2021 25/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (723 KB)