ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ ସପ ଡିଲର ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଗଲା ।

ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ ସପ ଡିଲର ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଗଲା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ ସପ ଡିଲର ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଗଲା ।

ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ ସପ ଡିଲର ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଗଲା ।

18/03/2020 24/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)