ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ର ଜରପଡା ପି. ଏଚ .ସି (ଏନ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାବୋର ରୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ର ଜରପଡା ପି. ଏଚ .ସି (ଏନ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାବୋର ରୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ର ଜରପଡା ପି. ଏଚ .ସି (ଏନ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାବୋର ରୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ର ଜରପଡା ପି. ଏଚ .ସି (ଏନ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାବୋର ରୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

04/03/2021 08/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)