ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଅଁରପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୦ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଅଁରପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୦ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଅଁରପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୦ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଅଁରପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୦ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |

13/11/2020 25/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (110 KB)