ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ |

11/09/2020 19/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (138 KB)