ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କଣିହାଁର କମରେଇ ଗ୍ରା.ପ.ରେ ଦୟା ପ୍ରଧାନ ଘର ଠାରୁ ଗମ୍ଭାରିଡିହ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କଣିହାଁର କମରେଇ ଗ୍ରା.ପ.ରେ ଦୟା ପ୍ରଧାନ ଘର ଠାରୁ ଗମ୍ଭାରିଡିହ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କଣିହାଁର କମରେଇ ଗ୍ରା.ପ.ରେ ଦୟା ପ୍ରଧାନ ଘର ଠାରୁ ଗମ୍ଭାରିଡିହ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କଣିହାଁର କମରେଇ ଗ୍ରା.ପ.ରେ ଦୟା ପ୍ରଧାନ ଘର ଠାରୁ ଗମ୍ଭାରିଡିହ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ

18/02/2019 28/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (381 KB)