ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆ ସାହି -ବି, ଗ୍ରା.ପ – କାଙ୍ଗୁଲା ବେନ୍ତପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ନୂଆ ସାହି -ବି, ଗ୍ରା.ପ – କାଙ୍ଗୁଲା ବେନ୍ତପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ନୂଆ ସାହି -ବି, ଗ୍ରା.ପ – କାଙ୍ଗୁଲା ବେନ୍ତପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ନୂଆ ସାହି -ବି, ଗ୍ରା.ପ – କାଙ୍ଗୁଲା ବେନ୍ତପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

01/09/2020 09/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (778 KB)