ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନାଲ୍‌କୋ କମ୍ପାନିର କୋଇଲା ଖଣି ନିମନ୍ତେ ରେଲୱେ ସାଇଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ନାଲ୍‌କୋ କମ୍ପାନିର କୋଇଲା ଖଣି ନିମନ୍ତେ ରେଲୱେ ସାଇଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ନାଲ୍‌କୋ କମ୍ପାନିର କୋଇଲା ଖଣି ନିମନ୍ତେ ରେଲୱେ ସାଇଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

ନାଲ୍‌କୋ କମ୍ପାନିର କୋଇଲା ଖଣି ନିମନ୍ତେ ରେଲୱେ ସାଇଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

20/04/2022 20/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (405 KB)