ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟ।ୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ।

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟ।ୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟ।ୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ।

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟ।ୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ।

22/04/2019 22/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (509 KB)