ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜେଇଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗୋଳରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବସ୍

ଜେଇଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗୋଳରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବସ୍
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜେଇଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗୋଳରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବସ୍

ଜେଇଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗୋଳରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବସ୍

04/09/2020 04/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (755 KB)