ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, ଅନୁଗୋଳର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରଦ୍ଦକରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, ଅନୁଗୋଳର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରଦ୍ଦକରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, ଅନୁଗୋଳର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରଦ୍ଦକରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, ଅନୁଗୋଳର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରଦ୍ଦକରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

26/09/2019 26/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (329 KB)