ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ |

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ |

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ |

31/05/2023 13/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)