ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୪୯ /ଏସ. ଏସ. ତା ୨୭.୧୧.୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୪୯ /ଏସ. ଏସ. ତା ୨୭.୧୧.୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୪୯ /ଏସ. ଏସ. ତା ୨୭.୧୧.୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ଅନୁଗୋଳ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୪୯ /ଏସ. ଏସ. ତା ୨୭.୧୧.୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

29/11/2019 18/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (105 KB)