ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପତ୍ର

11/01/2019 31/01/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (6 MB)