ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ବିଜ୍ଞ।ପନ ସଂଖ୍ୟା-୬୦୩/ତା ୧୮.୦୮.୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକା ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ବିଜ୍ଞ।ପନ ସଂଖ୍ୟା-୬୦୩/ତା ୧୮.୦୮.୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକା ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ବିଜ୍ଞ।ପନ ସଂଖ୍ୟା-୬୦୩/ତା ୧୮.୦୮.୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକା ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ବିଜ୍ଞ।ପନ ସଂଖ୍ୟା-୬୦୩/ତା ୧୮.୦୮.୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକା ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

20/08/2018 29/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)