ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍) ଅନୁଗୋଳ ଅଧୀନରେ ମା ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏନଜିଓର ଅନ୍ତିମ ଚୟନ |

ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍) ଅନୁଗୋଳ ଅଧୀନରେ ମା ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏନଜିଓର ଅନ୍ତିମ ଚୟନ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍) ଅନୁଗୋଳ ଅଧୀନରେ ମା ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏନଜିଓର ଅନ୍ତିମ ଚୟନ |

ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍) ଅନୁଗୋଳ ଅଧୀନରେ ମା ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏନଜିଓର ଅନ୍ତିମ ଚୟନ |

18/06/2021 18/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (334 KB)