ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟIଳୟ ଅନୁଗୋଳ ରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ  ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟIଳୟ ଅନୁଗୋଳ ରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ  ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟIଳୟ ଅନୁଗୋଳ ରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ  ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟIଳୟ ଅନୁଗୋଳ ରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ  ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

06/05/2022 21/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (744 KB)