ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଅନୁଗୋଳ ର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ/କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ସହ-ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଅନୁଗୋଳ ର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ/କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ସହ-ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଅନୁଗୋଳ ର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ/କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ସହ-ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଅନୁଗୋଳ ର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ/କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ସହ-ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

04/01/2019 28/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (875 KB)