ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରିହେଲା ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରିହେଲା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରିହେଲା ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରିହେଲା ।

06/04/2020 15/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (633 KB)