ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ହାଇୱେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର |ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନୁଗୋଳ

ଜାତୀୟ ହାଇୱେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର |ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନୁଗୋଳ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ହାଇୱେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର |ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନୁଗୋଳ

ଜାତୀୟ ହାଇୱେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନବାହନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର |ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନୁଗୋଳ

07/01/2022 25/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (221 KB)