ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, (ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ) ଅନୁଗୋଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, (ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ) ଅନୁଗୋଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, (ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ) ଅନୁଗୋଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, (ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ) ଅନୁଗୋଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭଡାରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ନିବିଦ୍ଦ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।

03/11/2019 18/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)