ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୧୯୮୬/ତା ୦୪.୦୮.୨୦୧୮

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୧୯୮୬/ତା ୦୪.୦୮.୨୦୧୮
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୧୯୮୬/ତା ୦୪.୦୮.୨୦୧୮

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୧୯୮୬/ତା ୦୪.୦୮.୨୦୧୮

06/08/2018 16/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (212 KB)