ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତିରଜନକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭରଚୁଆଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।

ଜାତିରଜନକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭରଚୁଆଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜାତିରଜନକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭରଚୁଆଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।

ଜାତିରଜନକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭରଚୁଆଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।

01/10/2020 01/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (818 KB)