ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାଜଙ୍ଗୀ ଠାରେ “ମଡେଲ ମନ୍ଦି ” ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ,ତାଳଚେର ।

ଜାଜଙ୍ଗୀ ଠାରେ “ମଡେଲ ମନ୍ଦି ” ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ,ତାଳଚେର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜାଜଙ୍ଗୀ ଠାରେ “ମଡେଲ ମନ୍ଦି ” ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ,ତାଳଚେର ।

ଜାଜଙ୍ଗୀ ଠାରେ “ମଡେଲ ମନ୍ଦି ” ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ,ତାଳଚେର ।

24/05/2023 22/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (747 KB)