ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜରଡା ଗ୍ରାମର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜେଏସପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର, ସିଏସ୍ଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଅନୁଗୋଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ

ଜରଡା ଗ୍ରାମର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜେଏସପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର, ସିଏସ୍ଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଅନୁଗୋଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଜରଡା ଗ୍ରାମର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜେଏସପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର, ସିଏସ୍ଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଅନୁଗୋଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ

ଜରଡା ଗ୍ରାମର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜେଏସପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର, ସିଏସ୍ଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଅନୁଗୋଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ

04/12/2021 04/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (794 KB)