ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି (କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ) ତଥା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନୂତନ ଅଦାଲତ ଉଦଘାଟନ ।

ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି (କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ) ତଥା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନୂତନ ଅଦାଲତ ଉଦଘାଟନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି (କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ) ତଥା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନୂତନ ଅଦାଲତ ଉଦଘାଟନ ।

ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି (କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ) ତଥା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନୂତନ ଅଦାଲତ ଉଦଘାଟନ ।

22/07/2019 22/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)