ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଛେଣ୍ଡିପଦ।ସ୍ଥିତ TLSC ରେ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |

ଛେଣ୍ଡିପଦ।ସ୍ଥିତ TLSC ରେ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଛେଣ୍ଡିପଦ।ସ୍ଥିତ TLSC ରେ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |

ଛେଣ୍ଡିପଦ।ସ୍ଥିତ TLSC ରେ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |

11/01/2021 11/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (255 KB)