ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

07/01/2021 21/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)